yan.852

幼苗 (711分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 12 / 3919 | 2017-06-27 23:32

小肌肉發展 [ 已解答 ]

我想了解一下小朋友6歲的小肌肉發展應該有的能力,如不足時,我們可以做什麼呢?

慈慧幼苗治療師團隊

種子 (333分)

2017-06-28 18:13

對於一個6歲的孩子來說,一般能夠做到以下項目:
1. 能夠砌高積木16個或以上;
2. 能夠在格中寫比較多筆劃的中文字;
3. 能夠仿劃菱形;
4. 能夠對摺紙張兩次;
5. 能夠剪出簡單圖案等。

假如孩子的小肌能力不足,建議約見職業治療師進行評估及接受適當訓練。

以上回覆由職業治療師提供

yan.852

幼苗 (711分)

2017-06-28 23:34

有沒有一些訓練建議,因為等見治療時都有一段時間,我想可以做少少野幫下仔仔。

yan.852

幼苗 (711分)

2017-06-28 23:37

寫比較多筆劃的中文字-->有沒有界定係什麼筆劃居多呢?
能夠對摺紙張兩次-->紙的大小有沒有規定,沒有SIZE限制?
係唔係職業治療師提供的項目,若能做到就代表小朋友的小肌不錯。

慈慧幼苗治療師團隊

種子 (333分)

2017-07-05 08:55

回覆「有沒有一些訓練建議,因為等見治療時都有一段時間,我想可以做少少野幫下仔仔。」如下:

由於家長所提供的資料有限,我們只知道兒童的年齡是6歲,以及家長覺得有小肌不足的問題,並不足以提供任何適切的訓練建議。家長表示兒童小肌的能力不足,但不足到什麼程度?我們未能知道,如果要建議小肌訓練,首先必須了解該兒童現時的能力,他雖然已經6歲,但能力有可能只得5歲,所以我們無法凖確或具體地告訴家長有關訓練建議。

但我們可介紹一些重點目標,而家長亦可透過相關活動來提升這些目標:

1. 提升精細的手眼協調、雙手協調及手指操作的靈活性,活動例如摺紙、沿圖案撕紙、做小手工等。

2. 建立適當的手指力度控制,活動例如搓泥膠、打開衣夾、拼砌LEGO等。

3. 提升用具操作技巧,活動例如用剪刀剪紙、運用間尺畫線、用刀义切食物等。

4. 書寫準備,活動例如畫圖畫、精細地填色、在潤膚膏上寫字等。

以上回覆由職業治療師提供

慈慧幼苗治療師團隊

種子 (333分)

2017-07-05 08:56

回覆「寫比較多筆劃的中文字-->有沒有界定係什麼筆劃居多呢?能夠對摺紙張兩次-->紙的大小有沒有規定,沒有SIZE限制?係唔係職業治療師提供的項目,若能做到就代表小朋友的小肌不錯。」如下:

對於「在格中寫比較多筆劃的中文字」,要視乎兒童的能力,包括是否懂得筆劃名稱、筆順原則、字形結構等基本技巧,才能決定寫什麼中文字,以及用什麼大小的格子來寫字。

至於「對摺紙張兩次」,紙張並沒有什麼尺寸限制,如果兒童未掌握到,一開始可以用A4 大小的紙,稍後可以用手工紙(15厘米 x 15厘米)。

最後,家長問及「係唔係職業治療師提供的項目,若能做到就代表小朋友的小肌不錯」。是的,但要留意兒童在不同環境可能會有不同表現,最重要是兒童可以在日常生活如學校、家中等實際地應用出來。例如:自己扣鈕、拉拉鏈、扭毛巾、綁鞋帶、用筷子等,或在學校的美勞堂上能按老師的指令,獨立地做好一份勞作。

以上回覆由職業治療師提供

yan.852

幼苗 (711分)

2017-07-05 22:33

我都不清楚小肌肉發展不足的程度,因為係老師同我咁講,佢講佢執筆唔好,有時拎得太低,加上佢講有時小兒寫字冇力,我都不是專業又點會知佢不足的程度呢?

慈慧幼苗治療師團隊

種子 (333分)

2017-07-07 19:02

家長如擔心孩子有小肌能力不足的問題,建議約見職業治療師進行評估及接受適當訓練。

以上回覆由職業治療師提供

yan.852

幼苗 (711分)

2017-07-07 21:22

我想問職業治療師有沒有介紹,我試過問一些職業治療師的服務,大多都沒有位,一係就好貴

慈慧幼苗治療師團隊

種子 (333分)

2017-07-13 18:16

由於本網站屬非牟利性質,我們無法在這平台上介紹任何私人機構資料,請見諒。

私人的職業治療服務沒有劃一收費,一般來說,每一節(通常50分鐘)收費約$800至$1000不等,有些收費更高。不少私人服務都需要輪候。

以上資料由職業治療師提供

yan.852

幼苗 (711分)

2017-07-13 22:04

做家長只可等,而又什麼都做不了,唉,有時真的想幫都幫唔到,學校老師只是說佢好弱,執筆唔好,我想問執筆唔好但又寫到字,係唔係一定要改,試過改見到佢更難寫到字

慈慧幼苗治療師團隊

種子 (333分)

2017-07-15 11:52

這要視乎孩子的年紀和執筆姿勢「有幾唔好」,如果仍是學前階段,可以透過小肌肉的訓練及寫前訓練去改善執筆姿勢,但如果小朋友已到初小階段,執筆的姿勢已經成為習慣,就會很難去改變。但如果已達到寫字功能,其實不用過分擔心。不過,如果家長不放心,建議約見職業治療師進行評估。

以上建議由職業治療師提供

yan.852

幼苗 (711分)

2017-07-15 15:29

唔係唔想約,係要等...


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表