Jenny

種子 (102分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 4 / 1132 | 2017-12-28 09:19

氣管敏感 [ 已解答 ]

小朋友平時無咳,亦無敏感情況,但有時佢話個喉嚨好似拿住咁,好痕,跟住就勁咳,要離開嗰個地方或要立即食喉糖先可以紓緩到,請問是什麼原因?

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

關於專家

2018-01-04 01:08

小朋友平時無咳,亦無敏感情況,但在某些環境下,便會喉嚨癢和咳個不停,離開那個環境便舒緩了。媽媽可有特別留意那是甚麼樣的環境呢?那里是否有些特定的因素引起孩子不適和敏感呢?過敏原可能是花粉,灰塵,塵蟎,毛髮,乾燥的空氣,大風/冷凍的環境下、甚至是看不見的空氣中的甲醛。
以上提供的資料,只作參考用途!
以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授何寶琪醫生審批!

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

關於專家

2018-01-04 01:08

小朋友平時無咳,亦無敏感情況,但在某些環境下,便會喉嚨癢和咳個不停,離開那個環境便舒緩了。媽媽可有特別留意那是甚麼樣的環境呢?那里是否有些特定的因素引起孩子不適和敏感呢?過敏原可能是花粉,灰塵,塵蟎,毛髮,乾燥的空氣,大風/冷凍的環境下、甚至是看不見的空氣中的甲醛。
以上提供的資料,只作參考用途!
以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授何寶琪醫生審批!

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

關於專家

2018-01-04 01:08

小朋友平時無咳,亦無敏感情況,但在某些環境下,便會喉嚨癢和咳個不停,離開那個環境便舒緩了。媽媽可有特別留意那是甚麼樣的環境呢?那里是否有些特定的因素引起孩子不適和敏感呢?過敏原可能是花粉,灰塵,塵蟎,毛髮,乾燥的空氣,大風/冷凍的環境下、甚至是看不見的空氣中的甲醛。
以上提供的資料,只作參考用途!
以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授何寶琪醫生審批!

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

關於專家

2018-01-04 01:08

小朋友平時無咳,亦無敏感情況,但在某些環境下,便會喉嚨癢和咳個不停,離開那個環境便舒緩了。媽媽可有特別留意那是甚麼樣的環境呢?那里是否有些特定的因素引起孩子不適和敏感呢?過敏原可能是花粉,灰塵,塵蟎,毛髮,乾燥的空氣,大風/冷凍的環境下、甚至是看不見的空氣中的甲醛。
以上提供的資料,只作參考用途!
以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授何寶琪醫生審批!


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表