tor_ave

種子 (56分)

讚好 收藏 分享
0-6個月 | 1 / 927 | 2018-06-08 14:36

[在職媽媽]點樣幫BB學用奶樽? [ 已解答 ]

BB 5 weeks大,一直都係堆身餵。但係我仲有兩星期就要返工,點樣可以幫bb用奶樽呢?依家一擺奶咀落佢個咀就狂喊,寧願唔食。:(

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系 

關於專家

2018-06-12 05:34

想減少寶寶拒絕用奶瓶的機會,媽媽可在復工前兩星期開始,讓寶寶嘗試使用奶瓶,但不要太早開始。有些寶寶知道媽媽在身邊便不願意用奶瓶,當媽媽不在身邊時,便很快接受用奶瓶。

倘若寶寶不願意用奶瓶,你可以嘗試以下方法:
-請家人代勞,避免由媽媽餵哺奶瓶
-避免在寶寶太肚餓或大哭時才餵哺
-用暖水把奶嘴加暖,讓它和人體溫度相近
-讓寶寶試用不同形狀、大小的奶嘴,並調整奶嘴孔的大小
-餵哺時,用不同的姿勢或讓寶寶背向照顧者
-繼續嘗試,但當寶寶仍然拒絕吸食奶瓶時,可用杯子或湯匙餵食
-切勿強迫寶寶吃光整瓶奶,不用擔心他吃不夠,若日間少吃了,媽媽回家後,他自然會吃過夠的

資料來源:香港衛生處家庭健康服務

以上提供的資料,只作參考用途!
以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授劉慧思醫生審批!


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表