Vicky

種子 (406分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 1 / 7266 | 2015-12-29 15:08

成日掛住睇電視 [ 已解答 ]

阿仔就快5歲,佢越大就越鍾意睇電視,佢次次都見我忙就問我可唔可以睇電視我有時就比佢睇,但佢就睇到唔識停,唔比佢睇又好似好衰,我覺得好兩難

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2015-12-30 09:29

我們都知道現今處於一個資訊科技發達的年代,看電視對孩子而言並不是陌生的事,家長所提及的情況是孩子看電視是未能做到自制,不過家長都要明白孩子年紀尚輕,孩子能自律地控制看電視的時間需要時間慢慢培養。事實上,孩子看太多電視都存有不良的影響,如影響視力、人際交往,我們可與家長分享一下如何解決孩子多看電視的習慣︰

‧ 家長要以身作則,當家長要求孩子不要時時看電視,家長都要坐言起行與孩子一起減少看電視的時間

‧ 電視能吸引孩子,其實有其他活動如下棋、踢球亦能吸引孩子,只要家長花多一點時間陪孩子玩,孩子能從不同活動中找到樂趣

‧ 家長可與孩子一起訂立時間表,孩子需按時開電視及關掉電視,令孩子清楚知道看電視的時間,當孩子按時間表進行活動,家長可給予孩子適量的讚賞,讓孩子繼續保持其好行為

孩子的成長路途上,家長總會遇到困難與挑戰,只要花一點時間與孩子共同面對,困難與挑戰都有解決的方法,家長要加油,我們會為你們打打氣。


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表