Carmen

種子 (234分)

讚好 收藏 分享
0-6個月,7-12個月,1-2歲,2-3歲,3-6歲 | 1 / 6405 | 2016-04-21 12:39

驅蚊用品 [ 已解答 ]

之前睇到新聞講d驅蚊用品對小朋友有害,我好擔心,其實幾多歲先可以用,我點知咩成份先對小朋友冇害,有冇驅蚊用品好介紹?

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系 

關於專家

2016-04-27 11:30

目前市面上多數的驅蚊產品都含俗稱「避蚊胺」(DEET),而DEET是一種油溶性化學物,塗在皮膚上能影響昆蟲的觸覺,藉此驅蚊;另外有天然成分的驅蚊產品如香茅、尤加利等,都是一種天然精油,蚊子不喜歡這些味道,所以也能防止蚊子靠近。

現時未有確實研究,指出DEET用於兒童的安全上限,亦未有報告證明它會引起嚴重副作用,因此,家長可選用DEET濃度較低的的產品,只需注意小孩的年齡及建議的使用量便可。根據美國兒科學會的建議,2個月以下的嬰兒不應使用含DEET成分的驅蚊產品;2個月或以上的兒童,亦應選擇DEET濃度低於10%的驅蚊產品。至於加拿大健康局於2009年發出的指引,就更指6個月以下的嬰兒絕不能使用含DEET產品;2歲以下幼兒,每日最多只能塗DEET濃度低於10%的的驅蚊產品一次,並避免長期使用,塗時家長要避免抹到孩子的眼、口;亦要小心避免塗在手上,以免小孩吮手指或用手拿食物進食時把DEET吞下。

而天然成分如香茅、尤加利多見於驅蚊貼上。美國環保署表示,香茅、尤加利自1948年註冊後已經約有60多年的使用歷史,到目前為止並無任何副作用報告出現,但暫時未有研究證實能安全使用於嬰兒身上,所以加拿大健康局亦不建議2歲以下的嬰幼兒使用此類產品。至於其他驅蚊成分,較少以6個月以下的嬰兒為研究對象,因此為安全計,一般亦不建議嬰兒使用。另外,天然成分的驅蚊產品防蚊有效時間一般比含DEET的為短,家長須要查看包裝指示,以便定時更換補充,以達驅蚊效果。

至於電子驅蚊器是一種通過模仿蚊子的天敵蜻蜓或雄蚊子的頻率以達到驅趕叮人的雌蚊子的效果,聲稱可有效驅蚊;然而,多項醫學研究指出,證實這類超聲波儀器是無助驅蚊或預防蚊咬。

較可行的驅蚊方法包括使用蚊帳、清潔家居環境和減少積水。家長如帶孩子到郊區活動,建議穿上淺色長袖衫和褲;家長如果有攜帶嬰兒車外出,也可以在嬰兒車的外圍加裝一層蚊帳,增強保護。另外,家長儘量別讓孩子在早晨5點~7點及黄昏5點~7點這段期間,到草叢或積水較多的區域活動,因為這些時段是蚊子活動最旺盛的期間。

以上提供的資料,只作參考用途!
以上資料由註冊護士整理,經香港大學名譽助理教授陳振榮醫生審批!


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表