lingling

幼苗 (779分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 3 / 7410 | 2016-05-09 16:53

唔知點教佢 [ 已解答 ]

有一日我教佢做功課,做到好嬲,高班D功課做了成三個小時,我忍唔住大罵佢一餐,佢最後都不改,我忍唔住打了佢手一吓,到昨日我同佢做功課,佢發脾氣,亦想出手打我,我都是為佢好,佢竟然咁對我。我都唔知點教佢。

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-05-09 17:20

家長對孩子做功課必然有一定的期望,就是孩子能做得快、做得好就最為理想。家長亦需要在孩子的角度想一想,如孩子做完一份功課有沒有休息時間、孩子做功課的環境有沒有受到騷擾等等,家長需要想一想孩子的能力能否做到您的要求。我們就有少少意見與家長分享,從而改善孩子做功課的情況,同時說明孩子的行為︰

‧ 家長要明白孩子上學時消耗了不少的體力,因此孩子放學後,家長可讓孩子先休息一會,如小睡片刻,睡醒後讓孩子吃一點東西,才開始做功課,讓孩子備有一定的精神及體力完成其功課。

‧ 家長可讓孩子試試由容易做的科目開始,這能加強孩子的信心,不會對做功課產生抗拒感,當孩子每完成一份功課,家長可讓孩子小休一會,小休大約五至十分鐘。家長要知道一個成年人的專注力能維持約四十五分鐘,孩子的專注力比成年人低,當孩子有時間小休一會,就能回復其專注力,能把功課於合理時間內完成。

‧ 家長可觀孩子做功課的表現,並加以讚賞和鼓勵,加強孩子做功課的動力,如孩子書寫完一個較多筆劃的生字時,家長可讚賞孩子盡力地書寫,能寫出一個結構複習的文字,這能讓孩子感受到學習的成功感。

‧ 家長要明白於管教孩子的過程中,不應以體罰來管教孩子,這會讓孩子以為出手是能解決到問題的,同時令孩子模仿了這個行為的。當家長面對孩子出手時,家長可讓孩子明白你的感受,告知孩子「我好傷心,因為你發脾氣打人。」,這樣會令他人受傷,亦會令他人感到傷心的。

家長試試以上的方法,給予時間讓孩子慢慢作出改善。孩子的成長路上,家長總會遇到不同的挑戰,只要耐心教導,孩子能感受到家長的支持,同時慢慢做得更好,家長們加油呀!

lingling

幼苗 (779分)

2016-05-10 10:31

我都有迫佢,你們都有道理的,有時見時間唔多,自然連自己都好心急叫佢做曬佢,我會試咚你們的方法,你們好好呀!

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-05-10 10:32

家長不用客氣,加油呀!你們一定可以做到的。


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表