blbaby

種子 (388分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 3 / 6966 | 2016-05-18 14:58

越來越夜瞓 [ 已解答 ]

阿仔越來越夜瞓,我知道係唔好,不過叫佢瞓,佢次次入到房又走出來,佢日日都要睇完套電視先肯瞓,佢話點解要佢咁早瞓,你們又唔使,我想知我可以點做,我擔心佢瞓得少就影響到佢健康,現在佢返幼稚園高班,返學唔使用好多時間,佢都頂得住,但小學就要多D精神。

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-05-18 16:15

睡眠對孩子的發展有著重要的影響,家長協助孩子建立良好的睡眠習慣。家長亦鼓勵孩子早一點睡覺,不過孩子不太樂意早一點睡覺,孩子不明白為何只有他需要早一點睡覺,而父母就不用,家長面對這個情況有感不知如何是好,我們可與家長分享一些建議,從而改善孩子的情況︰

‧ 家長是孩子的榜樣,是孩子的學習對象,當家長想孩子早一點回房間睡覺時,家長需以身作則,先關上電視再與孩子一起回房間睡覺,家長於關電視前可預告給孩子知道,讓孩子備有一定的心理準備,如「十分鐘後,媽媽便會關上電視,就需要回房間睡覺。」

‧ 家長可與孩子一起設計記錄表,如孩子能於九點半前上床睡覺時,家長便於記錄表上貼上貼紙,當孩子能累積一定數量的貼紙,家長可就孩子感興趣的事以作獎勵,如到公園玩、到表兄弟姊妹家玩等,這能推動孩子去實踐早一點睡覺。

‧ 家長試以說故事取代看電視作為孩子的睡前活動,於孩子睡覺前的半小時,家長可與孩子說說故事,說完故事後便請孩子睡覺,說故事能讓孩子安靜下來,除了說故事外,家長亦可選擇與孩子一起聆聽柔和的音樂。

孩子建立良好的睡眠習慣,是需要時間建立的,家長以身作則成為孩子的模樣,持之以恆,孩子便能明白到家長的用心,並能培養良好的睡眠習慣,家長加油呀!

匿名

種子 (403分)

2016-05-19 09:55

我個仔都係咁,睡眠前的活動原來會影響到阿仔的。

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-05-19 09:59

家長不用太擔心的,家長可與孩子進行一些靜態的睡前活動如聽柔和音樂、說故事、聊天等,這能令孩子於睡前安靜下來,並讓孩子較易入睡。


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表