blbaby

種子 (388分)

讚好 收藏 分享
2-3歲 | 5 / 6652 | 2016-06-07 10:41

係唔係讚壞咗 [ 已解答 ]

我之前睇書成日教要讚小朋友,最近發覺讚佢,仍都唔多理我,之前佢玩完唔執嘢,我有叫佢執,我同佢講「叻仔要執嘢。」,佢好似冇聽過咁,完全冇執,我唔知可以點做,係唔係讚壞咗。

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-06-07 14:01

家長讚賞孩子能強化孩子好行為的表現,不過家長需留意讚賞孩子時的一些小節,要讚得具體,讚得適時等等,這樣做才能有效強化孩子的好行為。除了讚賞孩子,家長亦可運用後果管教模式,從中讓孩子學習承擔後果,減少孩子不良的行為,就讓我們向家長分享一下︰

‧ 家長提及孩子玩完玩具後不會自動自覺去收拾,往往需要家長提醒,家長要明白孩子年紀尚輕,要做到玩完玩具主動收拾,都要花上時間慢慢教導孩子才會做到的,有時候家長可利用不同形式提醒孩子收拾,如播放音樂,每次收拾前都播放同樣的音樂,這樣能讓孩子知道收拾時間到了,要把玩具放回玩具箱內。

‧ 家長提及會讚賞孩子如「叻仔要收拾。」,從而鼓勵孩子自行收拾,不過家長要留意讚賞時必須要具體,孩子便明白做什麼事情後,才得到家長的讚賞,因此家長可試試這樣說「你今天能把玩完的玩具放回玩具箱,媽媽好欣賞。」,這能讓孩子明白到把玩具放回玩具箱是能獲得媽媽讚賞的,下次孩子會努力做得好行為。

‧ 有時候家長可能面對孩子完全不樂意收拾,此時家長可試運用後果管教模式,當孩子不收拾,家長亦作出了提醒,而孩子還沒有什麼行動時,家長可告知孩子「你不收拾,媽媽會取消今晚玩玩具的時間。」,過程中家長必須堅持,讓孩子承擔不收拾的後果,就是取消晚上玩玩具的時間,孩子便會有所體會的,從而明白玩完玩具需要自行收拾的。

家長想了解更多讚賞孩子的技巧,可觀看我們網站的影片《唔想淨係講「叻叻」?成功父母分享讚賞秘方! 》,從而明白讚賞孩子的技巧,強化孩子的好行為,慢慢學習到玩完玩具後要收拾,家長加油呀!

yanyan

幼苗 (514分)

2016-06-08 09:38

我試過佢執玩嘢,講「你今日好乖仔。」,咁講好唔好??

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-06-08 09:54

家長可以更具體讚賞孩子,如「你不用媽媽提醒,便把玩具放好,真是個乖孩子。」,這能讓孩子明白為何家長會稱讚他是個乖孩子,因為他自動自覺把玩具收拾起來。

yanyan

幼苗 (514分)

2016-06-08 10:07

我想再問一問,我想鼓勵佢寫好d字,我可以點讚,做人阿媽都只係講「乖仔」、「叻仔」咁,謝

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-06-08 10:46

當孩子做功課時,家長想多鼓勵孩子,或讚賞孩子可以這樣說,如「你今天寫「日」字,好整齊,直同橫都寫得好好,媽媽欣賞你」、「你書寫功課時,沒有離開書桌,媽媽知道你好專心書寫。」,家長可試以不同的角度讚賞孩子,不只是讚賞孩子書寫出來的字,亦可讚賞孩子書寫時的態度,家長可以試試這樣說。


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表