maggie

種子 (81分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 1 / 8451 | 2015-12-22 11:30

玩 ipad我知唔好, 但無個女辦法 [ 已解答 ]

我知道最好不要比小朋友玩 ipad, 但個女經常接觸比佢年長的大哥哥都係度玩。有時為了在外吃飯可以享受一下寧靜時間或爭取同朋友說話的時間,都俾部ipad 佢玩住先, 唔好攪住阿媽。阿女令住部ipad 就好乖什坐係度
其實是否 100%不應比小朋友睇 ipad,還是適量也可?怎樣才是適量?

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2015-12-22 17:38

我們明白現今是一個資訊科技發達的年代,不論成人或小孩好像離不開使用電子產品,媽媽亦明白電子產品對孩子存有不良影響,我們的專家文章亦有探討,媽媽可參閱《「電子奶嘴」愈食得多 講嘢愈差?》及《電視「偷走」親子溝通》了解更多電子產品對孩子的影響。

就媽媽提出的問題所見,媽媽希望囡囡可以在外時能乖乖地靜下來,加上囡囡見到其他同伴都在玩ipad,而讓囡囡玩ipad。其實使用電子產品一定有其壞處,如對眼睛造成傷害,媽媽可以換另一個角度去想一想,孩子有甚麼時候都會乖乖地靜下來呢?如玩玩具、看圖書。

我們明白媽媽有時候想與朋友聊天,期望孩子能安靜一段時間,除了讓囡囡玩ipad,還有其他方法可使用的,媽媽一定想知如何做到,就讓我們借用媽媽提出的例子作出解說︰
‧ 當媽媽知道自己約了朋友在外吃飯,媽媽可預先告知孩子
‧ 媽媽亦可與孩子用膳時,教導孩子外出吃飯的禮儀
‧ 媽媽可於出門前與孩子一起訂定小協議,讓孩子知道媽媽與朋友們吃飯時,孩子要遵守一些規則,如不可在餐廳內東奔西跑等
‧ 媽媽可與孩子約定,當孩子做到小協議,媽媽可讓孩子選擇到公園玩耍,或者回到家中陪孩子一起玩玩具,給予孩子適當的獎賞
‧ 我們明白孩子始終年紀小,當媽媽與朋友們吃飯聊天時並不能完全靜靜地等待,媽媽可於出門前讓孩子帶一件心愛的玩具或者畫冊,讓孩子於成人聊天時可以玩玩具或者畫圖畫

媽媽要明白建立一個習慣,是需要時間,孩子不可能立即就做到的,所以媽媽要花一點時間與孩子共同建立,只要行出第一步,再持之以恆孩子就不再只是單靠ipad才能乖乖地靜下來。不過要提一提媽媽不要高估孩子的耐性,因此外出吃飯時間不宜過長,始終孩子的耐性有一定的限度,媽媽要努力呀!


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表