fanny

種子 (479分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 2 / 6890 | 2016-04-27 11:22

扭計 [ 已解答 ]

我個小朋友平時都ok,不過我覺得佢升了高班後,時時放學都要工人姐姐買嘢比佢食比佢玩,好似朱古力、糖…初初我都由佢,不過見佢愈來愈密,加上開始扭買玩具,我就開始擔心,怕佢成為一個習慣,我可以點做呀!

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-04-27 15:12

家長提及孩子放學時總會要求傭人姐姐買食物給他吃,或者買玩具給他玩,家長有感孩子要求之密度有所增加。家長亦不希望孩子要求傭人姐姐買東西,便立即買給他。不過有些時候傭人姐姐面對孩子的要求時,並不會拒絕孩子的。我們可向家長分享一些方法,從而改善孩子這個情況︰

‧ 家長可先了解孩子放學後便要買食物的原因,是不是孩子感到肚子餓,若孩子告知家長他感到肚餓,家長可請傭人姐姐為孩子準備麵包、蛋糕等。若孩子是因想吃糖果,而要求傭人姐姐購買,家長需向孩子解釋不能每天都吃糖果的,家長可向孩子說「媽媽知道你好想吃糖果,我們不能每天都吃糖果的。」。

‧ 家長可與孩子一起討論小協議,如每天放學後不可以要求傭人姐姐買零食或玩具,當孩子能做到的,家長可讚賞孩子,「你能放學後不扭計買東西,媽媽欣賞你。」這能讓孩子感受到不扭計買東西是一個好行為,而且得到家長的讚賞。反之當孩子放學扭計買東西,家長便要讓孩子承擔其後果,如「你今天扭計買東西,今晚就沒有遊戲時間。」讓孩子明白做每件事情是需承擔後果的。

‧ 家長可想一想孩子回家的路途是不是必須經過買零食的地方,若不只是一條路線時,家長可請傭人姐姐接孩子放學後,行走另一條路線,這能令減少對孩子的誘惑。

孩子的成長路上總會遇到不同的情況,家長的悉心教導會讓孩子的情況得以改善,不過家長亦需與傭人姐姐溝通管教孩子的方法,這樣會令孩子感受到你們的管教是一致的,家長加油呀,我們會支持你們的。

匿名

幼苗 (573分)

2016-08-09 14:03


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表