Hayley

幼苗 (557分)

讚好 收藏 分享
2-3歲 | 2 / 7944 | 2016-05-30 14:31

小朋友自己打手手 [ 已解答 ]

我個仔24M,重係講單字,唔知點解佢一唔開心或自己做錯嘢就會望住我輕打自己手手或大脾,但好細力,真係好擔心!

慈慧幼苗治療師團隊

種子 (333分)

2016-05-30 14:24

家長提出孩子已經兩歲,仍是用單字表達自己,這與同齡小朋友相比孩子的言語發展稍慢。家長可先觀察孩子說出單字的種類,如人物稱謂、經常做的動作、熟悉物件的名稱或社交用語等等。若孩子能說出不同種類的詞語,家長可向孩子示範如何把兩個詞語組合起來,如:

‧ 孩子能說出「媽媽」、「爸爸」、「食」或「飲」等字時,家長可向孩子示範說出「媽媽食」、「爸爸飲」,這能加強孩子詞語組合的應用。

‧ 孩子能說出「我」、「睇」、「玩」等字時,家長可向孩子示範說出「我睇書」、「我玩玩具」,過程中孩子能明白說出句子是這樣的。

家長要留意向孩子示範時的說話速度,需要慢慢地說出來,孩子便能易於掌握。若孩子的情況仍未有改善,家長可找言語治療師為孩子進行評估及治療。

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-05-30 14:25

家長同時提及當孩子不開心或做錯事時,孩子先會看看家長,再輕輕打自己,家長擔心孩子這個情況。孩子年紀尚輕,可能未懂得用言語表達自己的情緒,而出現這個情況,我們向家長分享一些方法從而改善孩子的情況︰

‧ 家長觀察到孩子不開心時,家長可向孩子說「媽媽知道你唔開心,媽媽知道的。」,這能協助孩子抒發其情緒,同時家長引導孩子說出其感受,如「我傷心。」、「我生氣」等,令孩子明白到可用言語抒發其情緒。

‧ 當孩子出現輕打自己時,家長可輕輕撫摸孩子的小手,同時跟孩子說「媽媽知道你唔開心,我們的手很有用,不會用來打自己和別人的。」,這會令孩子明白到家長不想孩子有這個行動的。

‧ 家長可利用故事書教導孩子學習抒發其情緒,如《生氣王子》、《愛哭公主》等,這些故事能讓孩子學習不同的情緒及如何抒發,故事書能把情緒變得具體化,這能令孩子易於明白,同時有助孩子學習抒發情緒。

家長可試試以上的方法,藉此改善孩子的情況,這個過程是需要一步一步讓孩子慢慢學習,才能見其成效。家長對孩子悉心的教導,孩子是感受得到,並會改善其情況,家長加油呀!


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表