au_2012

種子 (371分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 3 / 7544 | 2016-06-10 11:54

D字咁簡單都寫唔好 [ 已解答 ]

我個小朋友就快升低班,點解好多中文字都唔好睇,寫D好簡單的字,好似個(火)、(木),佢都寫得唔好,我真係好唔明,都好簡單,但都寫得唔好。我已經比佢寫好多次,佢都係冇進步,你們有沒有咩方法令佢寫得好D!

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-06-10 14:25

孩子暑假過後便升上低班,家長有感孩子於書寫中文字上仍有改善之地方,當家長讓孩子書寫「火」、「木」字時,孩子仍未掌握如何書寫,家長為此而感到擔心,事實上孩子的情況乃是正常的,若家長想提升孩子的書寫能力時,應先加強孩子的寫前技巧,為日後書寫作好準備,就讓我們與家長分享如何加強孩子的寫前技巧︰

‧ 家長可與孩子多進行一些提升手眼協調之活動,如與孩子進行拍球的活動、砌拼圖等等,這些活動能提升孩子手眼協調之能力,孩子書寫不只是用其小手,亦需要觀察文字的外形、筆順等,再而學習書寫文字,若孩子備有良好手眼協調之能力,能為日後書寫奠定良好的基礎。

‧ 孩子書寫文字時,需要運用其小肌肉,因此家長可與孩子進行一些提升小肌肉的活動,如搓泥膠或麵粉團、摺紙活動等等,家長可請孩子運用前三指(即是拇指、食指和中指)來搓泥膠,加強孩子前三指的運用,有助提升孩子執筆書寫的能力。

‧ 孩子已有三歲,家長可讓孩子繪畫直線、斜線及圓圈等等,過程中孩子慢慢學習運用書寫工具。若家長想孩子認識中文字,可選擇一些以直筆及橫筆為主的中文字如「口」、「土」、「三」等等,孩子會較容易掌握。對於三歲孩子而言,他們仍未能掌握中文的字形平衡及比例,這還需要成年人的協助與教導。

孩子剛踏入學習書寫文字的起步點,家長對孩子的支持與鼓勵是十分重要的,孩子未能書寫得如成年人般工整乃是正常的,家長不用太擔心,家長加油呀!家長想了解如何提升孩子書寫能力,可看看我們網站影片《孩子不愛寫字?幾個小遊戲爆發書寫力! 》。

au_2012

種子 (371分)

2016-06-14 09:24

我一直覺得簡單的字,原來對佢嚟講並不易的,謝謝你們的提醒。

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-06-14 10:47

家長加油呀!家長用心教導孩子,孩子是感受到的,孩子日漸成長,家長便會察覺孩子不斷地進步。我們會為家長與孩子們打打氣。


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表