jasmine

種子 (349分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 1 / 6899 | 2016-06-27 15:05

做功課好慢 [ 已解答 ]

囡囡做功課用了好多時間,佢今年K2下學期,學校每天平均有兩份功課,抄下中文字同英文字(大約抄十幾個到),佢平均做成二至三小時,我問過老師,老師講佢在學校寫得唔算慢,但返到屋企就做得好慢,佢做做吓又去食小食、做做吓又去了玩,咩原因都有,總之一份功課次次都搞好耐,次次都要我發曬火,我有咩方法可以令佢做快D。

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-06-27 17:10

家長提及孩子需要花上較長時間完成功課,由於孩子在做功課的過程中會出現離開書桌的情況,或做其他事情如吃小吃、玩玩具等,家長知道孩子於學校做功課的情況與家中截然不同,因而感到不知如何是好,我們就向家長分享一些建議,從而協助家長改善孩子的情況︰

‧ 家長可為孩子訂定一個時間完成其功課,孩子只有四歲未懂得如何分配時間,因此家長需協助孩子,例如家長請孩子於三十分鐘內完成第一份功課,家長可用身體語言告訴孩子餘下多少時間來完成第一份功課,不過家長於訂時間上需要考慮孩子功課之書寫內容及其數量。當孩子完成一份功課時,家長可讓孩子休息一會(約十至十五分鐘)才做第二份功課。

‧ 家長可於孩子做功課前,跟孩子訂出一些小規則,如做功課期間不能在玩具箱內找玩具玩等,若孩子能遵守當中的規則,家長可給予孩子一些小獎勵,如到公園玩滑梯等,反之孩子未能做到,家長需讓孩子承擔當中的後果,如取消當天玩玩具的時間,讓孩子明白於家中做功課亦需要守規矩的,並明白做功課時應有的態度,並不能一邊做功課一邊玩耍的。

‧ 家長可先想一想孩子於家中做功課的環境是怎樣的?是否太接近玩具箱?家長要明白孩子始終年紀尚輕,有時候孩子會較容易受外在環境所影響的,因此家長需為孩子安排一個合適做功課之位置,減少孩子分心的情況。

孩子剛踏入學習路途上的另一個階段,家長慢慢協助孩子學習分配時間完成自己的功課,孩子慢慢便能改善現有的情況,過程中家長對孩子的鼓勵是十分重要的,家長加油,我們會為你們打打氣的。


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表