lingling

幼苗 (779分)

讚好 收藏 分享
7-12個月 | 3 / 8084 | 2016-07-12 16:34

佢明唔明我講咩 [ 已解答 ]

小兒就快十一個月大,其實我唔知佢明唔明我講咩,例如比比嘢我、佢個名、食果果等等,有咩嘢可以令佢明多D,謝謝

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-07-12 17:30

孩子是否能理解成年人所說的話語,是關於孩子對語言理解之能力,就讓我們與家長分享一下,從中讓家長能了解更多。零至六個月大的孩對聲音是有反應的,並會注視說話的人及周圍發生的事或出現的人,六個月至一歲的孩子開始對自己的名字有所反應,亦明白一些簡單的話語,如拜拜、拍拍手、俾媽媽/俾爸爸等等,同時孩子亦開始理解日常生活常見的物件名稱及能辨認眼睛、鼻子、耳朵等五官名稱。

家長向我們提及孩子快將十一個月大,孩子能夠明白更多物件之名稱,並已十分熟悉家中常用的物件,同時孩子能理解更多簡單的話語,說話中可包含兩項資料,如「俾波爸爸、媽媽眼睛」。家長想提升孩子對語言理解之能力,可與孩子多說話,並於日常生活或玩遊戲的過程中多向孩子說出一些單字/詞,若家長觀察到孩子注視著某件物件或一些動作時,家長可以向孩子介紹物件的名稱及用途,從中能增加孩子的語言輸入。

當家長跟孩子說說話時,家長可蹲下來面向孩子,以維持同一視線水平,增加與孩子的眼神接觸,如孩子未能完全理解家長的說話,請家長耐心地向孩子慢慢再說一次,並試加上肢體語言,讓孩子易於掌握,同時家長可與孩子一同指出相關的物件或觸手帶領孩子一同做出有關動作,以增強孩子的記憶及理解能力。

lingling

幼苗 (779分)

2016-07-14 11:01

我會試一試,謝,你們真是太好了

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-07-14 11:18

家長不用客氣,我們幫助到你真是太好了。


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表