KM

種子 (126分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 3 / 5829 | 2017-08-25 16:00

打風 [ 已解答 ]

澳門打風, 本來打算擴展吓佢個知識, 點知佢睇完之後, 話好驚, 唔要去澳門同埋唔肯再住酒店, 咁點好? 我10月會同佢去澳門, 係咪cancel會好少少?

慈慧幼苗教育心理學家團隊

種子 (471分)

2017-08-28 16:18

首先,我們想了解孩子幾歲?另外家長早前讓他看了什麼以致他很驚慌?除了嚷著不肯去澳門、住酒店,孩子事發後還有什麼情緒及行為表現?

一般而言,如果家長決定10月一起去澳門玩,應考慮以下事項:
1. 旅遊期間當地的安全;
2. 孩子的適應狀況;
3. 準備好應急計劃,萬一到時遇上情況也懂得處理;

此外,家長出發前可跟孩子多介紹澳門好玩的地方,並展示相關的圖片,例如可以一起參觀什麼、玩什麼、吃什麼等。家長亦應耐心解答孩子對當地安全或危急應變措施的任何疑問。

以上建議由臨床心理學家提供

KM

種子 (126分)

2017-09-08 13:08

1. 孩子事發後還有什麼情緒及行為表現? > 佢係好驚, 驚打風 , 一聽到風聲就掩耳
2. 展示相關的圖片 > 我會試, 試完再問你

慈慧幼苗教育心理學家團隊

種子 (471分)

2017-09-28 14:21

家長提及早前澳門打風後,讓孩子看過一些相關資料,然後孩子就嚷着不肯去澳門、住酒店。家長說孩子害怕打風,一聽到風聲就掩耳,如果他是因為被澳門打風的消息所嚇怕,有這樣的表現算是正常的,一般隨時間會平服。除非恐慌的程度影響日常生活,否則家長毋須過分擔心。

以上建議由臨床心理學家提供


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表