YeeYee

種子 (231分)

讚好 收藏 分享
0-6個月,7-12個月,1-2歲,2-3歲,3-6歲 | 1 / 11248 | 2015-10-09 16:38

唔夠重,好唔好勁比嘢佢食? [ 已解答 ]

我個仔時時都唔食嘢,睇醫生又話佢唔夠重,我好唔好勁比嘢佢食呀!

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系

關於專家

2015-10-14 12:28

請告訴我們您的孩子的體重和身高在生長曲線的哪一級?
您應先了解孩子不進食的原因,處理孩子的飲習慣及飲食模式!

以上提供的資料只作參考用途!


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表