YEN39

種子 (403分)

讚好 收藏 分享
0-6個月 | 1 / 6962 | 2016-01-21 10:32

變濕疹嗎? [ 已解答 ]

4 個月大 B 成日食手,流曬口水,搞到下巴位置開始變紅敏感,摸上去仲有 d "鞋",唔知會唔會變濕疹

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系 

關於專家

2016-01-29 12:00

o 4個月大BB開始出牙,經常會出現流口水和喜歡把東西或手放進口裡,這情況通常維持數月,在出牙後會改善。
o 以清水清潔臉部和手部皮膚,並保持乾爽已足夠。
以上提供的資料,只作參考用途!
以上資料由香港過敏協會提供,經香港大學名譽助理教授及過敏協會執委何學工醫生審批!


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表