WW11224

種子 (343分)

讚好 收藏 分享
3-6歲 | 1 / 7007 | 2016-03-07 14:55

返學唔乖 [ 已解答 ]

阿仔返學唔係好聽話,我有教佢,叫佢聽老師話,不過佢好似冇咩改善,我好擔心,好快就升高班,都唔知點算好,你們有沒有好方法!

慈慧幼苗專家團隊

百年老樹 (2002284分)

2016-03-07 16:46

家長提及孩子不太聽老師的話語,家長亦提醒孩子要做好一點點,並期望孩子能改善這個行為。家長想孩子留心上課,聆聽老師的指示,建立良好的好行為,乃是人之常情。有時候家長亦要明白孩子的年紀尚輕,有些地方確未能做到成年人般的,我們亦可向家長分享一些小建議,希望能改善孩子的行為︰

‧ 家長想孩子明白什麼是好行為,可向孩子說說有關守規矩的故事,透過故事讓孩子理解守規矩是什麼的一回事,有時候對孩子而言守規矩並不具體,借故事的內容能把守規矩變得具體化,如在學校借閱圖書時需要排隊,一個小朋友跟一個小朋友,孩子就會對守規矩有更深入的理解。

‧ 家長可試一試跟孩子訂下目標,家長可與孩子一起討論,這能令孩子更能投入,盡力做得更好,如今天老師上課時,你能做到先舉手才回應老師的提問,不在自己的位置把答案說出來。最初訂定的目標應由簡單開始,讓孩子能建立一定的自信,按部就班地培養守規的表現。

‧ 對孩子的讚賞與鼓勵亦是十分重要的,這能令孩子建立其好行為,做到守規的表現,如老師與家長分享孩子在校的表現已有所改善,家長可告知孩子,讓孩子知道老師與爸媽都在支持他,亦觀察到他的表現正有改善,令孩子知道什麼是好行為,並試以做得更好的。

孩子年紀尚輕,總有一些地方未能做得太好,家長悉心的教導,孩子的情況便會慢慢改善,家長的努力,孩子會感受得到的,家長們加油!


匿名

請先登入

發表意見

匿名發表